Tanulmányok, elemzések
1943 anyag az adatbázisban
Bevezető

A Magyar Adományozói Fórum felmérése szerint a kommunikálhatóság nem az elsődleges szempont a vállalati támogatási programok indításakor, de az image és a reputáció erősítése igen fontos szerepet játszik.

A kommunikáció elválaszthatatlan része a vállalatok társadalmi szerepvállalásának, ezen belül a támogatási programoknak, hiszen alapját képezi az átláthatóságnak és az érintetti csoportok bevonásának, valamint lehetőséget ad a vállalatok teljesítményének bemutatására, és a hírnév erősítésére. Mégis sokszor felmerül, hogy a kommunikáció célja inkább csak a "zöldre mosás", mert maga a kommunikáció aránytalanul többe kerül, mint amennyit a bemutatott támogatási programra fordított a vállalat. Ezért is cél a hitelesség megteremtése a vállalati kommunikációs gyakorlatban.

A Magyar Adományozói Fórum kutatásának célja annak vizsgálata volt, hogy a hazai gyakorlatban milyen szempontok határozzák meg jelenleg a vállalatok támogatási tevékenységének kommunikációját. A MAF kérdéseire válaszoló 43 vállalat 86%-ára a támogatottakkal kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési programok jellemzőek, bár a klasszikus adományozási formák is megőrizték jelentőségüket. 2010-ben a válaszadók közel fele 10 és 100 millió forint értékben szánt forrásokat támogatási programjaira, főleg pénzbeli támogatásként. A megkérdezett cégek szükségesnek tartják a vállalati támogatások kommunikálását (93%), amit az is igazol, hogy a kommunikálhatóság kérdése - ha nem is elsődleges szempontként -, már a programok tervezésénél és a támogatottak kiválasztásakor is megjelenik.

A kommunikáció tudatosságát támasztja alá, hogy a kommunikációs költségek az éves támogatási keretnek még a 10%-át sem érik el (76,1%), de még csak ritkán kezelik a teljes támogatási költségvetés részeként és határozzák meg a cégek előre a kommunikációra fordítható források arányát. A költséghatékonyság tükröződik a felhasznált kommunikációs csatornák, eszközök terén is, mivel a fizetett média megjelenésekkel szemben inkább a PR és online megoldásokat részesítik előnyben. Nem meglepő, hogy a támogatások kommunikációja során a cégek 3/4-énél célként jelenik meg a vállalati és a márka image és reputáció erősítése. Pozitív eredmény, hogy a vállalatok nagy része bevonja kommunikációs tevékenységeibe partnereit és kedvezményezetteit, ami javíthatja a támogatási programok átláthatóságát, ugyanakkor a kommunikáció eredményének mérésének szükségességét még csak néhány cég ismerte fel.

A teljes tanulmány letölthető: http://www.donorsforum.hu/hu/szolgaltatasok/kutatasok/vallalatok-tarsadalmi-befektetesi-gyakorlatanak-kommunikacioja-2011
Bevezető


NYOMTATÁS       TELJES TANULMÁNY NYOMTATÁSA       KÜLDÉS E-MAILBEN      


Kapcsolódó cikkek:

  A balesetmentes vezetést támogatja a Zeiss
  Kommunikációs Világfórumot szerveznek februárban
  Közügy vagy önreklám?
  A legtöbb adomány a gyermekeket támogatja
  Kiosztották a Magyar Adományozói Fórum díjait
  Vállalati önkéntesség – bőven van hová fejlődni

További tanulmányok

A digitalizáció áll a cégek figy...
Bérletidíj-csökkenéssel zárta az...
Marketing és kommunikációs trend...
A cégvezetők még nem lélegeztek ...